Günümüzdeki tokalaşma eylemi aslında çağlar öncesine dayanan bir alışkanlıktır.  Eski çağlardaki erkeklerin çoğu silah taşır ve çoğunluğu da silahı sağ elinde taşırdı. Silahı sağ elinde taşımalarının sebebi ise tokalaşmanın temellerini oluşturdu. Bir erkek diğerinin dostu olduğunu, elinde silah bulunmadığını göstermek için, boş sağ elini uzatıyordu. Karşı taraf da mukabelede bulunuyordu. Ama her iki taraf da kendini emniyete almak, diğerinin aniden silah çekmesine mani olmak için, birbirlerinden emin olana kadar, birlikte ellerini hafifçe sıkarak duruyorlardı.

Tokalaşırken elleri sallama alışkanlığı, elleri daha iyi kavrayarak, rakibin giysinin içinden aniden bir silah çıkarmasını önlemek için başlamış olabilir. Ancak sonraları dostluğun bir ifadesi oldu.

İslam yeryüzüne ilk teşrif etmesiyle beraber “selamlaşın” emrini de uygulamakta titiz davranmıştır. İnsanlarla ilişkiye girmenin, onlara değer verdiğini göstermenin en etkili yolu selam vermektir. Efendimiz Muhammed (s.a.v) de, insanların arasında selamı yaymayı tavsiye etmiştir. Bu konu hakkında Nisâ Sûresi, 86. ayette şöyle buyurulmaktadır:

“Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynıyla selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.”

Ebû Hüreyre (r.a) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Siz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız.” (Müslim, İman 93)

Yukardaki ayet ve hadislerden de anlaşılacağı üzerine selam vermek ecir kazanmamızı sağlayıp, birbirimizi sevmemize vesile oluyor. En önemlisi ise imanımızın nişanesi haline geliyor.

Yakın zamanlarda yaşanan bir olayı da yazarak cümlelerimizi sonlandırabiliriz. Haberlerde rastlamışızdır. Bir adam intihar ediyor. Arkasında bir not bırakıyor. Notta ; “Eğer yolda gelirken bana biri gülümseseydi intihar etmekten vazgeçecektim.“ yazıyor. Ne kadar ağır bir durum.  Selam etmemenin sonucu bir hayata mal oluyor. Yeri geliyor bir tebessüm manevi anlamda insan yüreğinde çiçekler açtırıyor, belki bir hayat kurtarıyor. Ve şükürler olsun ki dinimizde bu sadaka olarak sayılıyor.