Sultan I. Süleyman kimi tarihçiye göre yükselme dönemin padişahıdır, kimisine göre ise gerileme ve duraklama dönemi Sultan Süleyman’la başlamıştır. Ancak şu bir gerçektir ki, devletlere seferler düzenlemiş, Osmanlı Devleti’nin sınırları şark ve garpta genişletmiş, krallara taç giydirmiş ve düşmanları tarafından bile “Muhteşem Süleyman” diye anılmıştır. Sultan Süleyman yalnızca İslam ümmetine sultanlık etmemiş, Avrupa’nın kadısı ve sultanı olabilmiştir. Avrupa’nın en ihtişamlı kralları bile yardım istemiştir Sultan Süleyman’dan. Bunlarda bir tanesi de Fransa Kralı Fransuva’dır.

Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken Avrupa’da bir ittifak sağlamaya istiyordu, ancak Vatikan’ın da desteğini alan Fransa kralı Fransuva en büyük engeli teşkil ediyordu. Büyük Karl, kutsal ittifakı genişletmiş olsa da, Fransa’nın gücünü kırabilmiş ve onu kendi yanına çekebilmiş değildi.

İtalya savaşları 1521’den sonra Fransa lehine dönmeye başlar. Büyük Karl İspanya’dan birlikler göndererek üstünlüğün karşı tarafa geçmesini sağlar. Karl’ın gönderdiği kuvvetler karşısında Fransa Kralı Fransuva yenilgi alır ve aynı zamanda düşmanların eline esir düşer. Bunun üzerine annesi Louise de Savoie’ya bir mektup yazar:

“Bugün burada şerefimizden başka her şeyi kaybettik. Kötü şansımın nasıl sürdüğü soracak olursan şunu bilmeni isterim: Her şey karanlık, onurum ve şu an için tehlikede olmayan yaşamımdan başka…”

Bu mektup üzerine Fransuva’nın annesi Sultan Süleyman’a, Jean Frangipani adlı elçiyle mektup gönderecektir. Bu mektubun birinci sebebi evladının esaretten kurtulması olsa da, Büyük Karl’ın önünde Paris’e yürümemek için bir sebep yoktur. Sultan Süleyman bu mektuba cevabî şöyle olmuştur:

(Mektubun Sadeleştirilmiş Özet Metni)

“Sultanların sultanı, hakanların başı, krallara taç giydiren, Allah’ı yeryüzündeki gölgesi ve atalarımın fethettiği Akdeniz’in, Karadeniz’in, Anadolu’nun, Karaman’ın, Sivas’ın, Zulkadriye’nin, Diyarbekir’in, Kürdistan’ın, Azerbaycan’ın, Acem’in, Şam’ın, Haleb’in, Mısır’ın, Mekke’nin, Medine’nin, Kudüs’ün, Arabistan’ın ve Yemen’in ve de ateş saçan mızrağımızın ve zafer getiren kılıcımın gücüyle sahip olduğum nice ülkelerin sultanı ve padişahı olan Sultan Süleyman Hanım. Sen ki Fransa vilayetinin kralı olan Françekosun. Kralların sığınağı olan kapıma mektup göndererek, ülkenizin işgale uğradığını ve esir edilerek hapse atıldığınızı bildirmişsiniz. Bu durumda kurtulmak için benden yardım istiyorsunuz. Gönlünüzü ferah tutun ve sakın üzülmeyin. Sadece Allah’ın dediği olur. Ne yapacağımı elçinizden öğreneceksiniz. Selim’in oğlu Süleyman.”

Sultan Süleyman Han, ilk hamlesini Macaristan üzerine yapmış ve Macar Kralı Layoş’u ve ordularını Mohaç’ta kısa bir sürede haritadan silmiştir. Mohaç Seferi’nden sonra Madrid Antlaşması imzalanmış ve Fransa Kralı serbest bırakılmıştı.