Rahman ve Rahim olan Allah’a hamd-ü senâlar olsun. Allah’ım, Kur’an-ı Kerim’de zikredilen şeyler sayısınca Muhammed’e (s.a.v.) salât ve selâm eyle.

Feridüddin Attâr, Tezkiretü’l Evliya adlı eserinde naklediyor ki:
Ebu Hasan Harakanî Hazretleri “anne hakkı” bahsi ile ilgili şöyle bir kıssa anlatırdı;

“Anneleri hayatta ve bakıma muhtaç olan iki kardeş vardı. Sırayla annelerine hizmet ederler, boşta kalan da Allah’a ibadetle meşgul olurdu. Bir gün kardeşlerden birisi Allah’a ibadetten o kadar haz aldı ki, kardeşinden kendi nöbetinde de annesine hizmet etmesini rica etti. Kardeşi seve seve kabul etti.

O gece ibadetle meşgul olan kardeş, sabaha karşı uyuyakaldı. Rüyasından bir ses: ‘Kardeşini affettik, seni de onun hürmetine bağışladık!..’ Hayret içinde kalan genç ‘Ben Rabbime ibadeti tercih ettim, o ise annemize hizmet ediyor. Bu nasıl olur?’ dedi. O mübarek ses tekrardan ‘Senin yapmış olduğun ibadete bizin ihtiyacımız yok, oysa annenizin, kardeşinin hizmetine ihtiyacı vardı.’ dedi.”

Gene Attâr Hazretleri’nin aynı eserinde Bayezid-i Bestamî’nin (k.s.) şöyle buyurduğu nakledilir:
“İşlerden en sonuncu olarak bildiğim iş, hepsinden önde geliyormuş! Bu, anne rızasıdır!”

Kaynak:
– Dünya Yolcusuna Ahiret Azığı – Erkam Yayınları, 2005